Freecell.nl logo

PRIVACY

Bij Freecell.nl is de privacy en veiligheid van de gegevens van onze bezoekers van het grootste belang. Onze website maakt gebruik van kleine tekstbestanden, cookies genaamd, die tijdelijk worden opgeslagen op het apparaat van een bezoeker. Deze cookies zijn essentieel voor het mogelijk maken van functionaliteiten zoals verkeersanalyse van de site met Google Analytics, in overeenstemming met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Analytics

- Om te voldoen aan de privacywetgeving, hebben we een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten, die de veilige behandeling en bescherming van verzamelde gegevens waarborgt.

- We verbeteren de privacy door het laatste deel van de IP-adressen te anonimiseren, waardoor deze niet volledig worden opgeslagen.

- Ons strikte beleid verbiedt het delen van analytische gegevens met andere Google-diensten.

- We vermijden het koppelen van Google Analytics-cookies aan andere Google-diensten of functies.

Contactformulier

- Onze site bevat een gebruiksvriendelijk contactformulier, ontworpen om communicatie te vereenvoudigen. Dit formulier vraagt om een e-mailadres, dat uitsluitend wordt gebruikt om te reageren op vragen.

- We verbinden ons ertoe de verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen, zodat deze niet wordt gedeeld met onbevoegde derden.

- Zodra verzoeken zijn afgehandeld, wordt de informatie snel uit onze systemen verwijderd, wat onze toewijding aan gegevensbeveiliging benadrukt.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid naar behoefte aan te passen, met duidelijk gepubliceerde updates hier om transparantie te waarborgen. We moedigen bezoekers aan om deze sectie regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van veranderingen in onze privacypraktijken.

Voor meer informatie of om vragen of feedback over ons privacybeleid in te dienen, nodigen we bezoekers uit om het contactformulier op onze website te gebruiken.